برگزیدگان نهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر شنبه 1395/11/30
حبیب پنبه چی / سرحد جنون

حبیب پنبه چی / سرحد جنون

کاظم خراسانی / باید کوچ کنم به قشلاق آغوشت

کاظم خراسانی / باید کوچ کنم به قشلاق آغوشت

نسرین شاپوری آذر / بعدازظهر یك روز تعطیل در میدان

نسرین شاپوری آذر / بعدازظهر یك روز تعطیل در میدان

علیرضا ذاکری / آب مُرد …

علیرضا ذاکری / آب مُرد …

حسن کاکاوند / حباب - از مجموعه حیات

حسن کاکاوند / حباب - از مجموعه حیات

فرزانه مندابی / واقعیت

فرزانه مندابی / واقعیت

احمد شیخ زاده / سلول

احمد شیخ زاده / سلول

محمد باباکوهی / چهار پای خوب، دو پای بد

محمد باباکوهی / چهار پای خوب، دو پای بد

مسعود محمدی / خوزستان؛ غبار فراموشی

مسعود محمدی / خوزستان؛ غبار فراموشی

سعید ملتجی / مدیترانه

سعید ملتجی / مدیترانه

ریحانه مقدم / نذری ماه بی‌بی ( تقدیم به كودكان كار

ریحانه مقدم / نذری ماه بی‌بی ( تقدیم به كودكان كار