اصغر کفشچیان مقدم

اصغر کفشچیان مقدم

 

متولد 1342، مشهد

کارشناسی نقاشی، دانشگاه تهران،1370

کارشناسی ارشد هنرهای تجسمی، استراسبورگ، 1372

دکتری هنرهای تجسمی، استراسبورگ،1377

دکتری تاریخ هنرهای تجسمی، سوربون، 1387

عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران  

دبیری اولین نمایشگاه هنر مفهومی، دانشکده هنرهای زیبا 

عضو شورای سیاستگذاری- هنری / انتخاب آثار نمایشگاه اولین (مفهومی) و دومین نمایشگاه هنرجدید

دبیر نمایشگاه هنر معنوی، نیاوران

دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی (نقاشی- هنرجدید) امام رضا (ع) - شیراز 1394

عضو هیات علمی همایش هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر، موزه هنرهای معاصر 1394

عضو شورای هنری هشتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر، 1394

دبیر بخش پژوهش چهارمین دوسالانه دیوارنگاری تهران، 1395 

عضو شورای داوری و انتخاب 36 نمایشگاه و جشنواره های هنری ( هنرهای جدید، هنرهای تجسمی، نقاشی، مجسمه سازی ، کاریکاتور، دیوارنگاری، هنرهای شهری) ملی و بین المللی