سید نظام الدین امامی فر

سید نظام الدین امامی فر

 

متولد 1343، دزفول

کارشناسی نقاشی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، 1369

کارشناسی ارشد ارتباط تصویری دانشگاه تربیت مدرس، 1373

دکتری پژوهش هنر دانشگاه شاهد، 1390

فعالیت در زمینه هنر جدید (New Art) هنرنوری (Light Art) ، طراحی و گرافیک محیطی، ارتباط تصویری و نقاشی

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده هنر، دانشگاه شاهد از سال ۱۳۷۸ تاکنون

عضو کمیسیون هنری بنیاد شهید،  1386 –  1394

عضوشورای تخصصی بخش هنرجدید و مفهومی و عضوهیئت داوران دومین جشنواره جهانی هنر مقاومت ، ۱۳۹۰

دبیر کارگروه تدوین طرح جامع دیوارنگاری، سازمان زیباسازی شهرداری تهران، ۱۳۹۲

دبیر سومین دوسالانه ملی دیوارنگاره های شهری، سازمان زیبا سازی شهرداری تهران، ۱۳۹۳