محمد باقر آقامیری

محمد باقر آقامیری

 

متولد 1329، بیجار

کارشناس نقاشی، دانشگاه هنر 1362

کارشناسی ارشد گرافیک از دانشکده هنرهای زیبا 1373

درجه دکتری در رشته نقاشی ایرانی و اسلامی از شورای عالی فرهنگ و هنر 1368  

فراگيري نگارگری نزد استادان زنده یاد استاد محمد علی زاویه، نصرت الله یوسفی، حسین الطافی، بهمن بروجنی و محمود فرشچیان

عضو فرهنگستان هنر ايران

دریافت مدال طلای نمایشگاه هنر نمایشگاه جهانی هنر الجزایر، 1367

کاندید جایزه صلح نوبل در قسمت فرهنگ، 1983

برگزیده بعنوانword master   از سازمان جهانی فرهنگ و هنر در کشور کره، 2011

دبير چهارمين دوسالانه ملی نگارگري

رئیس انجمن نگارگری ایران